1 laida

Klasės vadovė Eugenija Nevronienė

 

Bielskis Vytautas
Dailidė Sigitas
Domeikaitė Salomėja
Gudaitytė Valentina
Gustaitė Aldona
Jablonskis Vytautas
Jurkšaitis Algirdas
Krikščiokaitytė Aldona
Malskytė Petrė
Sabas Gediminas
Staugaitytė Klementina
Tamošaitis Ferdinandas
Treideris Romas
Žebrauskaitė Juzefa