4 laida

Klasės vadovas Artiomas Prazjanas

Demenius Benius
Giedraitytė Elė
Jablonskytė Danutė
Liogytė Joana
Mačiulaitytė Valė
Malskytė Teresė
Naruša Antanas
Sakalauskaitė Ona
Sakalauskaitė Regina
Sederevičiūtė Elė
Spranaitis Gediminas
Stankevičiūtė Ona
Šuopytė Gražina
Treiderytė Birutė
Tumosaitė Nijolė
Venslovaitytė Nijolė
Vikšraitytė Elė
Žemaitytė Genė