6 laida

Klasės vadovė Elena Alkimavičienė

 

Ardzijauskaitė Marija
Balčiunaitė Rita
Daubaras Feliksas
Daugėlaitė Nijolė
Domeikaitė Jūratė
Girdauskas Benjaminas
Grigošaitis Zenonas
Gudaitytė Irena
Juozapaitytė Diana
Kajackas Algimantas
Kantautas Vytautas
Kemeža Jonas
Liepuonytė Ona
Mačiulaitis Algis
Piečiukaitis Juozas
Stelmokaitė Vida
Tamošaitis Stasys
Tumosaitė Dalė