7 laida

Klasės vadovė Ona Manastirskienė

 

Bakšytė Janina
Baltrušaitytė Janina
Bataitytė Elena
Didžbalytė Janina
Kazlauskaitė Birutė
Krikštolaitis Algis
Lapinskaitė Astra
Ledaitė Leonora
Liepuonytė Birutė
Makūnas Antanas
Plaušinaitytė Dana
Prasauskaitė Teresė
Sakalauskaitė Genė
Smalevičiūtė Dalia
Tamulaitytė Jūratė
Tamošaitytė Laima
Taujinskaitė Aldona
Tumosaitė Gražina
Vilkaitė Dalia