11 laida

Klasės vadovė Verutė Klimašauskaitė

 

Ambrazaitytė Regina
Ceiliūtė Ramunė
Daugėlaitė Ona
Grigaitytė Stefa
Grygelis Albinas
Jakaitytė Birutė
Kičas Gintautas
Krikštolaitis Jonas
Merčaitytė Teresė
Mertynaitis Jurgis
Pociūtė Salomėja
Povilaitytė Julija
Stanaitytė Valė
Steponaitytė roma
Striuoginys Benius
Vaitiekaitis Jonas
Vaitonis Leonas
Venclovaitis Vygantas
Zinkevičiūtė Aldona