12 laida

Klasės vadovė Elena Alkimavičienė

 

Baukaitė Janina
Blažonytė Danutė
Bučinskas Antanas
Daubaras Kostas
Grigaitytė Ona
Grudzinskas Kęstutis
Kuncaitytė Teresė
Kutaitė Zita
Lokys Vaclovas
Lukašovaitė Nadia
Norkevičiūtė Janina
Puodžiukaitis Edmas
Rakauskas Mykolas
Rimkutė Janina
Rinkevičius Leonas
Rutkauskaitė Gailina
Šuopytė Elena
Šutrikas Valentinas
Vaičiulis Algis
Vasilčikas Vytautas
Zinkevičiūtė Valė