13 laida

Klasės vadovė Natalija Manikienė

 

Adomaitis Justinas
Armonaitytė Verutė
Baltrušaitis Juozas
Demenytė Genovaitė
Diržinskaitė Genovaitė
Gineikytė Elena
Griškaitytė Nijolė
Kašinskas Vytautas
Kuncaitytė Elena
Lebedys Alis
Maksvytytė lena
Matulaitytė Irena
Mizerekauskaitė Rūta
Motiejaitis Justinas
Oginskas Kazys
Pasenkovaitė Valentina
Sniečkutė Gailina
Stalioraitytė Gražina
Šipaila Stasys
Šukaitytė Vida
Tamašauskaitė Astra
Tamašauskas Zigmas
Tamošiūnaitė Vida
Zinkevičiūtė Julija