16 laida

Klasės vadovas Saliamonas Grikietis
Klasės vadovė Birutė Grikietienė


 

11a
Adomaitytė Liudmila
Birbilaitė Asta
Burinskas Edmundas
Drobužytė Loreta
Grigaitytė Julija
Grigaitytė Vitalija
Grudzinskaitė Nijolė
Kasiulaitytė Aldona
Kuras Algimantas
Lišauskaitė Virginija
Margelytė Julija
Oginskas Henrikas
Paspirgėlis Zigmas
Pikžirnytė Julija
Rastupkevičius Vidmantas
Rudaitis Benius
Siaurusaitis Jonas
Slavinskaitė Živilė
Stanionytė Nijolė
Šiaulaitis Antanas
Žukaitis Vytautas

 

11b
Antanaitytė Dalė
Bizulis Vytautas
Čiurlionytė Vida
Girdauskaitė Birutė
Grigaitis Algirdas
Gudiškis Algimantas
Jucaitytė Ona
Jankauskaitė Birutė
Janušaitytė Roma
Laurinaitytė Irena
Lietuvninkaitė Aldona
Mertynaitė Zita
Nemunaitis Albinas
Neščiadina Svetlana
Piecaitytė Genovaitė
Pultinevičiūtė Dana
Sinkevičiūtė Genovaitė
Smilgytė Vida
Stakė Julius
Zinkevičiūtė Zita