17 laida

Klasės vadovė Elena Miškinienė
Klasės vadovė Elena Matelionienė

 

11a
Andriukevičiūtė Danguolė
Apanavičius Kazys
Blikertas Algis
Bušauskaitė Marytė
Geležiūnas Juozas
Girdauskaitė Nijolė
Gliosaitė Irena
Gudelevičius Algis
Iljinas Valentinas
Kičas Romas
Liepuonytė Roma
Melnikaitytė Vida
Mekšriūnas Juozas
Simanavičiūtė Ona
Skrabulytė Danutė
Stačiulauskaitė Vida
Stalioraitytė Roma
Vilkaitytė Rūta
Vyšniauskas Stasys

 

11b
Andrulaitytė Danutė
Dekerytė Danutė
Demenytė Gražina
Domeika Antanas
Jakaitis Vladas
Jucevičiūtė Aldona
Kazlauskaitė Danutė
Litvinaitė Birutė
Melnikaitė Irena
Mureikaitė Stasė
Mureika Juozas
Oginskas Vytautas
Pališkis Gediminas
Petrauskas Velentinas
Puodžiukaitis Leonas
Puodžiukaitytė Silva
Ramanauskaitė Gražina
Starinskas Vidmantas
Staugaitis Gediminas
Tumosa Teisutis
Vikšraitytė Nijolė