18 laida

Klasės vadovė Aldona Šiaulaitytė
Klasės vadovas Saliamonas Grikietis

 

11a
Abraitis Algis
Bracaitė Gražina
Bukšnaitytė Vida
Damijonaitis Algimantas
Drobužis Vladas
Grigaitytė Onutė
Jurkšaitytė Nijolė
Juškaitytė Romutė
Kriaučiūnaitė Regina
Kudirka Justinas
Liubinaitė Vida
Maksimova Tatjana
Martišius Jonas
Nikulina Liudmila
Pliopytė Genovaitė
Puodžiukaitytė Virginija
Račkauskaitė Irena
Šidlauskaitė Valentina
Šinkaitytė Nijolė
Turauskaitė Onutė
Vaškelis Ričardas
Virokaitytė Irena
Vosyliūtė Irena

 

11b
Andriukevičiūtė Gailutė
Baltramonaitis Donatas
Blikertaitė Nijolė
Briauka Gediminas
Dubauskaitė Judita
Foliūtė Genovaitė
Grygelytė Rineta
Jakštytė Antanina
Jurkšaitytė Romutė
Karosas Kęstutis
Matikaitė Rūta
Matulaitis Justinas
Neverauskaitė Aldona
Pabricaitė Dalija
Paukštytė Danutė
Petkevičiūtė Dalė
Skaisgirytė Stefa
Šuopytė Irena
Tumosa Kastantas
Ūsas Zenonas
Vaitiekaitytė Laima
Varnelis Juozas
Žemaitytė Birutė