20 laida

Klasės vadovas Juozas Dielkus
Klasės vadovas Romualdas Puodžiukaitis

 

11a
Andriukevičiūtė Valerija
Bagdonavičiūtė Genė
Bendoraitytė Nijolė
Blažaitytė Aldona
Girdauskas Rimgaudas
Gylytė Danutė
Jasulevičius Kazys
Juodaidytė Regina
Kairaitis Julius
Karakas Edvardas
Kazlauskaitė Nijolė
Kudirkaitė Nijolė
Laurinaitytė Birutė
Lenkaitytė Julija
Matulaitytė Dana
Mekšriūnaitė Zita
Mockaitis Vidas
Neverauskaitė Birutė
Palionis Albinas
Povilaitis Jonas
Preikša Vidas
Simanaitytė Nijolė
Stražinskaitė onutė
Voronkovaitė Dalė
Žvirblytė Nijolė

 

11b
Alkimavičius Kęstutis
Aušiūraitė Jolanta
Bagdonavičiūtė Birutė
Baltrušaitytė Nijolė
Bindokas Stasys
Blekaitytė Dalė
Dėdinaitė Jūratė
Endriukaitytė Birutė
Kairytė Danutė
Kuncaitytė Danutė
Lietuvininkas Zigmas
Marcinkevičius Romas
Margelytė Laimutė

Matijošaitytė Laimutė
Matijošaitytė Nina
Misiūnaitė Vėjūna
Pečiuliauskaitė Dalytė
Ramanauskaitė Laima
Rudaitytė Birutė
Sadauskas Valdas
Stankaitytė Aldona
Valavičiūtė Regina
Vikšraitis Jonas
Virokaitytė Liuda
Vyšniauskaitė Roma
Zinkevičiūtė Gražina