21 laida

Klasės vadovė Birutė Grikietienė
Klasės vadovas Saliamonas Grikietis

 

11a
Bagdonavičius Vaclovas
Blekaitytė Rimualda
Gylys Pijus
Gylytė Romutė
Grajauskas Albinas
Gudiškis Vitas
Jasaitis Antanas
Jasulevičiūtė Irena
Katkevičiūtė Nijolė
Krašauskas Algimantas
Kundrotaitė Vida
Lenartavičiūtė Dalia
Martinkevičiūtė Laima
Pečiulytė Julija
Petraitytė Onutė
Rakauskaitė Violeta
Serbentaitė Irena
Simanavičius Vidmantas
Šuopytė Rūta
Tamošiūnaitė Ringailė
Tutlys Juozas
Zokaitė Virginija

 

11b
Andriukevičius Vitas
Aušiūraitė Kanana
Baltrušaitytė Nijolė
Blikertaitė Aldona
Diržiūtė Birutė
Grigaitytė Saulena
Ignotas Irenijus
Janušauskaitė Zina
Karlonaitė Birutė
Kažemėkaitis Vytautas
Kriukaitė Romutė
Kutaitė Laimutė
Meškevičiūtė Vida
Mureika Rimantas
Paukštytė Vida
Raškevičiūtė Onutė
Stanionytė Violeta
Šinkaitytė Lionė
Ūsas Vitas
Valinskaitė Birutė
Vyšniauskaitė Rūta