22 laida

Klasės vadovė Natalija Manikienė
Klasės vadovė Zofija Jankauskienė

 

11a
Abraitis Vidas
Aižinaitė Dalia
Baltrušaitis Antanas
Baltrušaitis Rimvydas
Baltrušaitytė Vida
Barkauskas Gintautas
Birbilaitė Laimutė
Dabkutė Liuda
Giedraitis Kęstutis
Grigaitytė Laimutė
Inkrataitė Regina
Išganaitytė Birutė
Jakubonytė Birutė
Jucaitytė Birutė
Juodaitytė Birutė
Kalusevičius Kęstutis
Kudirka Jonas
Martinkevičius Zigmas
Motiejaitytė Irena
Pabrica Liudas
Perliubaitė Laimutė
Petrauskaitė Asta
Piečaitis Eimutis
Piečaitis Vytautas
Račkauskaitė Astutė
Saj Valerijus
Simanaitytė Laimutė
Trepeikaitė Elena
Ūsas Valdemaras
Zubrickaitė Regina

 

11b
Bracas Vytautas
Danikauskaitė Birutė
Demikytė Angelė
Dėdinas Romutis
Didžbalytė Nijolė
Diržinskaitė Dalė
Jakštytė Asta
Kuncaitytė Birutė
Lišauskaitė Laimutė
Litvinaitė Dalė
Litvinas Vytautas
Matulaitytė Eugenija
Mekšriūnas Algirdas
Merčaitis Gerardas
Mikelaitis Romas
Naviskas Sigitas
Neverauskaitė Ona
Račiukaitis Romas
Rakauskaitė Zita
Rastupkevičiūtė Petrė
Sakalauskaitė Laimutė
Serbentaitė Raimonda
Simanavičiūtė Vitalija
Sniečkaitė Laimutė
Šapauskaitė Laimutė
Šniokaitytė Birutė
Štrimaitytė Vaidilutė
Valatkaitytė Roma
Vengraitis Ričardas
Viskontaitė Danguolė
Žemaitis Vytautas