24 laida

Klasės vadovas Povilas Piešina
Klasės vadovė Elena Miškinienė

 

11a
Austinskaitė Janina
Bagurskaitė Laima
Baltrušaitytė Danguolė
Bastytė Laima
Baziliauskaitė Zina
Endriukaitytė Irena
Gineikytė Nijolė
Gudėnaitė Roma
Iljin Saulius
Jonaitis Kazimieras
Kairaitis Zigmas
Kašiubaitė Aldona
Kažemėkaitė Genovaitė
Kuncaitis Juozas
Lišauskaitė Nijolė
Lišauskas Kęstutis
Mažeikaitė Valentina
Mickevičiūtė Julija
Mizerekauskas Albinas
Pažemeckas Petras
Perliuba Juozas
Petraitytė Romualda
Plioplytė Vida
Rekešiūtė Rūta
Stankaitis Konstantinas
Šakinis Liudas
Štrimaitytė Laima
Tamošiūnaitė Lina
Valaitytė Vidmanta
Vilkaitytė Laima
Zavadzkaitė Dalė

 

11b
Alkevičiūtė Aurelija
Andriukevičiūtė Irena
Bagdonas Alfredas
Blazgytė Elė
Bukšnaitis Donatas
Damijonaitis Antanas
Dapkutė Regina
Dobilevičiūtė Genovaitė
Girdauskas Agmantas
Gylytė Nijolė
Grajauskaitė Vida
Grigaitytė Birutė
Griškaitytė Laima
Iliuškaitė Danutė
Jasaitytė Irena
Karosaitė Raimonda
Kašinskas Romas
Kutaitė Gaila
Litvinaitė Valė
Mačiokaitytė Danutė
Malinauskas Arvydas
Margelis Kęstutis
Nikulina Valentina
Paukštys Stasys
Rudzevičius Edmundas
Spirauskaitė Roma
Staugaitis Ričardas
Štrimaitytė Vida
Uldytė Birutė
Urbaitis Romas
Valaitytė Donata
Vengraitytė Joana
Zeikaitė Nijolė
Žibas Arvydas