25 laida

Klasės vadovė Zofija Jankauskienė
Klasės vadovė Gražina Ramanauskaitė

 

11a
Abraitis Zigmas
Apanavičiūtė Regina
Baltramonaitytė Lilija
Baltrušaitytė Ona
Bosevičius Vidmantas
Brazauskas Mindaugas
Dumčiūtė Julija
Inkrataitė Gaila
Karnauskaitė Aldona
Katkevičiūtė Birutė
Kybartaitė Rimantė
Krulikauskaitė Teresė
Legota Eugenijus
Lenkaitytė Birutė
Margelis Edmundas
Mykolaitis Romualdas
Morkevičius jonas
Orintas Arvydas
Rindzevičiūtė Dana
Sadauskaitė Birutė
Sėdaitytė Elė
Stepulaitis Albinas
Šalnaitytė Dana
Šukaitytė Genovaitė
Urbantaitė Eugenija
Vaičaitytė Aldona
Venclovaitis Valdas
Žibaitė Rita

 

11b
Aušiūraitis Artūras
Bartkutė Irena
Bendžiūtė Birutė
Blikertaitė Irena
Būdaitė Irena
Dekeris Vytautas
Demikytė Nijolė
Filipova Liuda
Jasulevičiūtė Onutė
Jurkonytė Dalė
Kačiulytė Dalia
Kavaliūnaitė Vida
Kazlauskas Raimondas
Kerutytė Laimutė
Legotaitė Verutė
Lenartavičiūtė Regina
Liepuonius Arvydas
Mažeikaitė Orezija
Mekšraitis Antanas
Merkevičiūtė Jūratė
Miliūnas Rimas
Rudaitytė Birutė
Rūgytė Birutė
Ruškytė Romutė
Sažina Birutė
Serbentas Vitas
Starinskaitė Marytė
Štrimaitytė Aldona
Valaitytė Birutė
Valaitytė Marija
Zinkevičius Gediminas
Žemaitis Edmundas