26 laida

Klasės vadovas Algimantas Damijonaitis
Klasės vadovė Liucija Petronaitytė

 

11a
Adomaitis Gintautas
Baltrušaitytė Genovaitė
Baziliauskas Edmundas
Bosevičiūtė Laimutė
Demenius Algirdas
Girdauskaitė Zita
Grigaitis Vytautas
Jančiauskas Antanas
Karpavičius Vygantas
Kazlauskaitė Elvyra
Kemežaitė Violeta
Lenkaitis Alfonsas
Morchertaitė Danguolė
Naujavičiūtė Dalė
Pažemeckaitė Dalytė
Pikčilingytė Zita
Puodžiukaitis Romualdas
Rytelis Gediminas
Sakatauskaitė Birutė
Sankūnaitė Liucija
Simanaitytė Laimutė
Spirauskaitė Alvyra
Stadelninkaitė Jūratė
Striūpaitis Antanas
Treiderytė Rūta
Tumosa Arvydas
Valaitytė Birutė
Vasilčikaitė Vida

 

11b
Andriukevičius Juozas
Antanaitytė Irena
Banevičius Arvydas
Blekaitis Ričardas
Černauskas Romualdas
Gicevičius Vitas
Girdauskaitė Roma
Greičaitytė Janina
Griškaitytė Birutė
Jakaitis Arūnas
Jakaitytė Skirmutė
Kairaitis Antanas
Kantautaitė Genovaitė
Kazlauskaitė Vilda
Klimaitė Gailutė
Krogertas Raimondas
Kružikas Rimas
Kuraitytė Genovaitė
Martinkevičiūtė Birutė
Misiūnaitė Audronė
Norkevičiūtė Ramutė
Preikša Julius
Puodžiukaitis Petras
Račiūnaitė Irena
Smilgytė Birutė
Stankaitytė Danutė
Starinskas Gintautas
Vaitiekaitytė Vitalija
Žvingilaitė Dalytė
Žvirblytė Irena