27 laida

Klasės vadovas Povilas Piešina
Klasės vadovė Elena Miškinienė
Klasės vadovė Zita Stanionytė

 

11a
Aušiūraitytė Lidija
Atkočaitytė Valė
Bagdonas Raimundas
Bakaitytė Danutė
Baltrušaitis Rimantas
Brazaitytė Aldutė
Cikanavičiūtė Janina
Danilevičius Rimantas
Demenytė Virginija
Jakštytė Irena
Jonaitytė Rūta
Kalusevičius Vytautas
Kašiūbaitytė Birutė
Krukaitė Laima
Lasevičiūtė Rūta
Litvinaitė Alė
Litvinaitė Rūta
Mažeika Remigijus
Melninkaitis Gediminas
Mockaitytė Rūta
Muiskytė Audronė
Sakalauskas Rimgaudas
Šoliūnas Gediminas
Vengraitytė Nijolė
Virpša Romas
Zeikus Rimas

 

11b
Andriukevičiūtė Vilija
Balnaitytė Astra
Berteškaitė Laima
Būdaitė Birutė
Didžbalis Vytautas
Dovidaitis Albinas
Grinevičius Raimundas
Jasiukynaitė Irena
Jurkšaitytė Almina
Kazlauskas Romas
Kemeža Rimas
Klastaitytė Kristina
Kucinaitė Marytė
Kuraitytė Laima
Malinauskaitė Laima
Malskytė Birutė
Masevičiūtė Laima
Maurutytė Nijolė
Melninkaitė Vilija
Melninkaitis Zenonas
Morkevičius Benjaminas
Mykolaitytė Nijolė
Sadauskaitė Genovaitė
Stanaitis Jonas
Stelmokaitė Vilija
Studinskaitė Audronė

 

11c
Abraitytė Vilija
Čeplevičiūtė Salomėja
Dailidė Vidas
Dėdelytė Nijolė
Domeikaitė Vida
Inkrataitė Vilija
Karaškaitė Nijolė
Kašiuba Vincas
Katkevičiūtė Edita
Kiniauskaitė Ilona
Krulikauskaitė Danutė
Krulikauskaitė Irena
Litvinaitė Zita
Mažeikaitė Virginija
Mekšraitis Algimantas
Mureika Vaidas
Pališkytė Danutė
Pečiulytė Birutė
Ramanauskas Vitalijus
Rekešiūtė Vilija
Sniečkus Kęstas
Vaišvilaitė Teresė
Vidūnaitė Gintauta
Vyšniauskaitė Lilija