28 laida

Klasės vadovė Zofija Jankauskienė
Klasės vadovė Vidmanta Venciuvienė
Klasės vadovas Romas Eikevičius

 

11a
Andriuškevičiūtė Virginija
Bagdanavičius Vidas
Bagurksas Raimondas
Banaitis Gintaras
Būdaitė Laima
Cikanavičiūtė Onutė
Čižauskaitė Gailina
Drobužis Ringaudas
Durneikaitė Rita
Girdauskaitė Gailina
Grikietytė Aurelija
Jakevičius Sigitas
Jaseliūnaitė Jolanta
Kapalavičius Arvydas
Kapalavičius Vidmantas
Kraiučiūnas Stasys
Matulaitytė Vilija
Mikelaitytė Rūta
Mockaitytė Rima
Striupaitytė Irena
Ulinskaitė Rita
Vaičaitis Stasys
Vidūnas Kęstas
Zavedzkas Vytautas
Žaganevičiūtė Rima
Žukaitė Irena

 

11b
Abraitis Arvydas
Balnytė Aušra
Barkutė Rima
Bendikaitė Laima
Galinaitytė Algina
Jurkšas Valius
Kaminickaitė Vilija
Legotaitė Vanda
Mačiulaitis Saulius
Markauskaitė Irena
Masevičius Raimundas
Motiejaitytė Rūta
Meškevičius Jonas
Petrauskaitė Danguolė
Pliopytė Asta
Starinskaitė Laima
Stepulaitytė Aldona
Puodžiukaitis Arvydas
Šuopytė Nijolė
Valaitytė Romualda
Vilkaitytė Gražina
Tijūnaitytė Rimvydė
Ūsaitė Laima
Zenkevičius Stasys
Žibas Raimundas

 

11c
Birbilaitė Vida
Blekaitytė Audronė
Damijonaitis Vytenis
Dėdinaitė Nijolė
Endriukaitytė Rita
Grinevičiūtė Vilija
Kašiūbaitytė Rūta
Kavaliūnaitė Birutė
Kėvelaitytė Regina
Klimaitis Sigitas
Lasevičius Vaidila
Lasevičiūtė Vilija
Matijošaitytė Irena
Mažeikaitė Virginija
Mažeikaitė Zita
Motiejaitytė Laimutė
Muiskytė Rimantė
Nabažas Algis
Petkevičiūtė Irena
Preikša Skirmantas
Puidokaitė Vilija
Ramonas Antanas
Rudaitytė Roma
Sidaitytė Irena
Smulkevičiūtė Valda
Vaišvilas Rimas
Valaitis Raimundas
Zokaitis Vygantas