35 laida

Klasės vadovė Rūta Girdauskienė
Klasės vadovas Jonas Jokimaitis

 

11a
Astrauskas Gintaras
Grigaitis Gintaras
Gudelis Juozas
Januškevičiūtė reda
Jasaitytė Rita
Kentnerytė Zinaida
Kiniauskaitė Rasa
Kulikauskaitė Odeta
Mačiulaitytė Ingrida
Merkauskaitė Rūta
Mažeikaitė Birutė
Mažeikaitė Daivutė
Menčinskaitė Aušra
Mitkutė Daiva
Nabažas Gintaras
Povilaitytė Gintarė
Rutkauskaitė Danguolė
Šapauskaitė Jolanta
Špakauskaitė Asta
Šukaitytė Rasa
Ulinskas Vidmantas
Vizgirdaitė Rasa
Žukauskaitė Rasa

 

11b
Abraitis Juozas
Adamonis Remigijus
Austynaitytė Asta
Būdaitė Rasa
Elsterytė Laima
Foršterytė Vilma
Grikietytė Daiva
Lažauninkas Audrius
Matijošaitytė Rūta
Mykolaitis Vaidas
Oldirevas Artūras
Pašiūnaitė Alma
Saladinskaitė Ingrida
Saldūnaitė Lina
Stanaitytė Aušra
Stankevičiūtė Loreta
Suslovaitė Daiva
Rudaitytė Rasa
Šauklytė Laima
Vikšraitis Vidmantas
Žaganevičiūtė Daiva