38 laida

Klasės vadovė Laima Kaminskienė
Klasės vadovas Jonas Jokimaitis

 

12a
Adomaitytė Jūratė
Durstinaitė Ingrida
Girdauskaitė Virginija
Išganaitytė Danguolė
Kentnerytė Lina
Lenkaitytė Vilma
Merkevičiūtė Jolanta
Mikalauskaitė Lina
Misiūnaitė Odeta
Morkevičius Vaidas
Palubinskaitė Audronė
Petraitis Aidas
Povilaitis Mindaugas
Raškauskaitė Jolanta
Stadelninkaitė Rita
Staugaitis Vitalis
Valaitytė Edita
Žukauskas Vaidotas

 

12b
Baltrušaitytė Kristina
Bartkutė Gitana
Brazaitytė Inga
Butkevičiūtė Lina
Česlauskaitė Kristina
Grebniovas Alvydas
Gudaitytė Rita
Janušaitytė Lina
Kaminskaitė Violeta
Kubilius Laimas
Leveckytė Vilma
Liudžius Andrius
Murauskaitė Gitana
Saladinskaitė Regina
Sakalauskaitė Aušra
Stanaitytė Rasa
Suslovaitė Jūratė
Štrimaitytė Sonata
Varankovas Ramūnas
Venslovaitytė Skirma
Zinkevičiūtė Lina