39 laida

Klasės vadovė Jadzė Plečkaitienė
Klasės vadovė Henė Daubarienė

 

12a
Greičaitytė Asta
Jablonskytė Rūta
Kasperavičius Gintaras
Macijauskaitė Danguolė
Malašauskaitė Eglė
Masevičiūtė Lilija
Merčaitytė Danguolė
Perliba Kastytis
Reinys Darius
Rudaitytė Rimanta
Stonytė Aldona
Štrimaitis Julius
Šuopytė Loreta
Šuopytė Renata
Taujinskaitė Rasa
Vainius Darius
Višinskaitė Rūta
Žemaitis Darius

 

12b
Augulis Vaidotas
Bacevičius Jaunius
Baltrušaitytė Vilma
Baranauskaitė Gitana
Ivanaitytė Rita
Jakštaitė Aušra
Juodvalkis Arūnas
Juškevičiūtė Onutė
Kazlauskaitė Raimonda
Keblaitytė Vilija
Kemeža Saulius
Kirikova Alina
Lozoraitytė Reda
Makūnas Audrius
Morkevičiūtė Vilma
Rimkevičiūtė Žaneta
Ūsaitė Vilma
Valaitytė Lina
Viltrakis Saulius