41 laida

Klasės vadovas Povilas Piešina
Klasės vadovė Irena Dimšaitė

 

12a
Dulskytė Žaneta
Holdack Neringa
Kazlauskas Nerijus
Kilikevičius Linas
Kružikas Mindaugas
Lenkaitytė Jolita
Luckutė Laima
Marcinkevičiūtė Jolanta
Martinkevičiūte Jolanta
Misiukevičiūtė Asta
Mykolaitis Robertas
Naujokaitė Nijolė
Plečkaitis Valdas
Ruzaitė Jovita
Šventoraitytė Gailutė

 

12b
Bartkutė Ilona
Bruožytė Sonata
Grigaravičiūtė Giedrė
Jankauskaitė Nerija
Kabišaitis Aivaras
Kazlauskaitė Rūta
Liudžiūtė Jurgita
Morkevičiūtė Edita
Rakauskas Edgaras
Sprainaitis Žydrūnas
Sruoginytė Gitana
Šakaitytė Irma
Tamošiūnaitė Ilona
Vencius Tomas
Vizgirda Mindaugas