47 laida

Klasės vadovė Virginija Damijonaitienė
Klasės vadovė Vaida Pašiūnienė

12a
Javaitytė Liucija
Kantautas Tomas
Kardauskas Remigijus
Kazlovskaja Rūta
Marcinkevičius Nerijus
Matulaitis Mindaugas
Matulaitytė Aušrinė
Migonytė Inga
Pečkaitis Giedrius
Petrauskaitė Aurelija
Piečaitytė Kristina
Piečaitytė Neringa
Račkauskas Algirdas
Simanavičiūtė Inga
Valaitytė Estera

 

12b
Bartkus Artūras
Čebanauskaitė Gitana
Dailidė Ridas
Daubaraitė Kristina
Girdauskaitė Lina
Gudelis Mindaugas
Ivanauskaitė Jurgita
Kavaliūnas Tomas
Mažeikaitė Raimonda
Pankratovaitė Meilutė
Pultinavičius Ignas
Simanavičiūtė Irma
Tamošiūnaitė Odeta
Varankovaitė Judita
Vilkaitytė Dalia
Vosyliūtė Lijana