VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASKELBĖ KONKURSĄ ŠAKIŲ RAJONO
KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJO IKIMOKYKLINIAM UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI, 0,5 ETATO
Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos
valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą).
Pretendentai Valstybės tarnybos departamentui per VATIS pateikia:
1. Asmens dokumento kopija.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
3. Gyvenimo aprašymas (CV).
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).
5. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.
Dokumentai per VATIS priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės
tarnybos departamento internetinėje svetainėje dienos iki 2019 m. birželio 6 d.
Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka Valstybės
tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2,
Vilnius
Telefonas: +370 5 219 68 28

Pareigybės aprašymas

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button