Vienos sodybos radiniai pasakoja miesto istoriją

     Jaunieji muziejininkai lankėsi Gražinos ir Petro Žemaičių sodyboje Kudirkos Naumiestyje.  Mokytoja Gražina Žemaitienė  rodydama keramikos radinius, sagas, smulkias monetas, rastas jų sodyboje, pasakojo   miesto istoriją. Seniausios monetos amžiumi siekia XVII a. antrąją pusę. Kariškių sagos pasakoja  istorijas apie Napoleono, carinės Rusijos, kaizerinės Vokietijos armijas, tarpukario Lietuvą. Apžiūrėjome  ir iš sodyboje rastų šukių Petro Žemaičio sulipdytas puodynes, koklių pavyzdžius.

     Dėkodami už įdomų pasakojimą, pažadėjome, kad greitai vėl sugrįšime ir norėsime išgirsti, ką porina kitų kolekcijų eksponatai.

                                                    Mokytojoja Daiva Strimaitienė

Nuotraukos: Gediminas Goda, II kl. gimnazistas