51 laida

Klasės vadovė Rūta Girdauskienė
Klasės vadovė Marytė Simanavičienė

 

12a
Ambraziūnas Martas
Atkočaitis Almantas
Dailydaitė Aušra
Gražulis Mindaugas
Jasulevičius Rimgaudas
Jurkšaitytė Reda
Kinka Aurelijus
Kleveckas Aurimas
Kriaučeliūnaitė Gintarė
Liepinaitis Marius
Lietuvininkaitė Lineta
Miliauskas Deividas
Rūgys Rimvydas
Smulkevičius Tomas
Stoliarenokaitė Sandra
Šareika Regimantas
Vaičaitis Mindaugas
Zinkevičiūtė Giedrė

 

12b
Ambrasaitė Sigita
Blažanauskaitė Ieva
Dubickas Rimgaudas
Duobaitė Vilma
Jasutytė Ieva
Kaniauskaitė Alma
Kardauskienė Odeta
Koblencas Adas
Lenkaitis Šarūnas
Liepinaitis Edgaras
Makūnienė Vilma
Pankratovienė Aušra
Rudaitytė Reda
Sakalaitė Ramunė
Sakalauskaitė Ieva
Stanišauskas Egidijus
Stankevičius Aurimas
Tamašauskaitė Judita
Vatkevičiūtė Auksė
Valaitytė Vitalija