Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo

Direktoriaus ĮSAKYMAS dėl valgiaraščių patvirtinimo

15 dienų valgiaraštis 6 – 10 m. amžiaus moksleiviams

15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresnio amžiaus moksleiviams