Vilma Sodonytė-Jurkšaitienė

El. paštas: vilsod@gmail.com

TĖVAMS

KREIPKITĖS Į PSICHOLOGĄ, JEI:

 • įžvelgiate vaiko bendravimo problemas: kontakto užmezgimo su bendraamžiais sunkumus, atsiskyrimą nuo kitų vaikų, patyčias, vienišumo jausmą, bendravimo su šeimos nariais sunkumus ir kt.;
 • vaiko elgesys kelia Jums nerimą: vaikas meluoja, manipuliuoja, vagia ir kt.;
 • pastebite vaiko emocines problemas: emocijų valdymo sunkumus, liūdesį, dirglumą, baimę ar nerimą, agresyvumą ir kt.;
 • nerimaujate dėl vaiko mokymosi: motyvacijos stokos, mokyklos nelankymo, nepažangumo ir kt.;
 • vaikas patyrė krizinių išgyvenimų: tėvų skyrybos, netektis, emigracija, ligos trauma, adaptacija ir kt. – ir Jūs nerimaujate, kaip tai paveiks vaiko raidą;
 • vaikas yra patyręs bet kokį smurtą: fizinį, psichologinį ar seksualinį;
 • siekiate sustiprinti santykį su vaiku, bendravimo ir auklėjimo įgūdžius.

MOKINIAMS

KREIPKIS Į PSICHOLOGĄ, JEI:

 • nesutari su bendraklasiais, tėvais ir/ ar mokytojais;
 • neturi artimų draugų ar tiesiog nori su kuo nors pasikalbėti;
 • patyrei sukrėtimą (-ų), pavyzdžiui, artimo žmogaus mirtį, tėvų skyrybas, smurtą;
 • jautiesi liūdnas, vienišas, piktas, išgyveni baimę;
 • nepasitiki savimi, jautiesi nedrąsiai;
 • nori geriau save pažinti, o galbūt nori pasidžiaugti atradimais, pasidalinti įspūdžiais.

SVARBIAUSIA

Psichologas laikosi konfidencialumo principo, tai reiškia, jog viskas, ką pasakysi psichologo kabinete, ten ir liks- tarp Tavęs ir manęs.

    Darbo tikslas – rūpintis mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. 

 

    Mokyklos psichologo pagrindinės veiklos kryptys:

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
 • SEU programos koordinavimas.

Darbo laikas 2023–2024 m. m.

WordPress Data Table

Nuo 15 val. galimos nuotolinės konsultacijos.