Gimnazijos veiklos sritis – švietimas,

kodas 85

Pagrindinė gimnazijos švietimo veiklos rūšis – bendrasis vidurinis ugdymas

kodas 85.31.20
susipažinkite

Kitos veiklos rūšys:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  • nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.