Informacija
ruošiama

Reikalingas finansininkas

Reikalingas matematikos mokytojas

Reikalingas priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Reikalingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (pakartotinai-įvykęs)

Reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui (įvykęs)

Reikalingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (įvykęs)