Dabar – Viltė Kazlauskaitė, išrinkta 2020 m.

 

Prezidentas vadovauja jį išrinkusiai mokinių tarybai.

 

Juo gali būti I–IV gimnazinių klasių mokinys,

renkamas 5–8 klasių ir I–IV gimnazinių klasių mokinių slaptu balsavimu

 

iš pasiūlytų ir pasisiūliusių kandidatų, ne mažiau kaip dvejus metus mokęsis Gimnazijoje.

Asmuo renkamas prezidentu vienai kadencijai.

 

Mokinių prezidento veiklą ir funkcijas reglamentuoja Mokinių tarybos nuostatai.