Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti prašymų

Svarbu! Jeigu priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų tėvai, globėjai ar bendrai gyvenantys asmenys nori, kad vaikui būtų skirta ir kita socialinė parama mokiniams (parama mokinio reikmenims įsigyti), dėl šios paramos skyrimo jie turi teikti prašymą gyvenamosios vietos seniūnijai, o skiriant paramą bus vertinamos gaunamos šeimos pajamos.

 

 

Primename, kad 2022–2023 mokslo metais:

– visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams, nevertinant šeimos gaunamų pajamų, bus skiriami nemokami pietūs mokyklose be atskiro tėvų prašymo (jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie tokios paramos atsisakymą.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti (92 Eur), jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

– 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (220,50 Eur);

– 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (294 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

 

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo programą ar suaugusiųjų ugdymo programą, bet ne vėliau kaip iki 21 metų.

 

Prašymą dėl nemokamo maitinimo gali pateikti vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas. Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali  kreiptis  iki 2022 m. spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

 

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje gyvenama. Prašymai gali būti teikiami ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt

Socialinė pedagogė Rima Stepaitienė