Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai paminėjo Sausio 13-ąją

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai paminėjo Sausio 13-osios įvykius. Visose grupėse buvo kalbama, diskutuojama apie Lietuvą,  vykdomos įvairios kūrybinės, meninės veiklos. Dalyvavome respublikinėje STEAM parodoje „Neužmirštuolė Lietuvos gynėjams“. Organizavome kūrybines dirbtuves įvairiose edukacinėse erdvėse. Įvairiomis technikomis  kūrėme  neužmirštuolės žiedą Lietuvos gynėjams. Modeliavome, konstravome Lietuvos televizijos bokštą. Savo kūrybiniais darbais ugdėmės pilietiškumo, tautiškumo jausmus, paminėjome Sausio 13-osios vykius.

 

 

PUG mokytoja Rasa Dragūnaitienė