INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

            Informuojame, kad nuo šių metų liepos 1 d. priimami prašymai dėl socialinės paramos mokiniams – nemokamo maitinimo (pietų) ir paramos mokinio reikmenims įsigyti, kuri yra – 110,00 Eur.

            Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 264,00 Eur.

            Mokiniai taip pat turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės nei 352,00 Eur, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių ar vienas gyvenantis asmuo yra asmuo su neįgalia.

            Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniams gali būti skiriami nemokami pietūs ir (ar) parama mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių ar vienas gyvenantis asmuo yra asmuo su negalia, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 440,00 Eur.

            Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, priešmokyklinio ugdymo programą ar suaugusiųjų ugdymo programą, bet ne vėliau kaip iki 21 metų.

            Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami be atskiro prašymo.

            Prašymą dėl socialinės paramos mokiniams gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio, jeigu keitėsi pajamų šaltinis ar asmenų sudėtis ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai. 

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki 2024 m. spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

            Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje gyvena. Prašymai gali būti teikiami ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt.
 

Iškilus klausimams kreiptis tel. +370 345 66 149, el. p. rima.valaitiene@sakiai.lt