Paroda SKARA RUDENĖLIUI

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ IR MOKYTOJŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „SKARA RUDENĖLIUI“  NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Virtualios kūrybinių darbų nuotraukų parodos „SKARA RUDENĖLIUI“  ( toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką ir trukmę.
 2. Parodą organizuoja Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius Vytauto g. 33, Kudirkos Naumiestis,  p.  k.naumiesciodarzelis@gmail.com
 3. Parodos koordinatorė – Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja Rasa Dragūnaitienė p. rasadrag@gmail.com
 4. Parodos organizatorės – Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyr. mokytojos Elė Oniūnienė el. p. oniuniene@gmail.com ir Anelė Macijauskienė el. p. a.aldakauskaite@gmail.com
 5. Parodos nuostatai skelbiami Facebook paskyroje „Auklėtoja auklėtojai“, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos tinklalapyje https://www.vkudirkosgimnazija.lt/

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Parodos tikslas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas.
 2. Parodos uždaviniai:
  • skatinti vaikų, mokytojų, tėvų kūrybiškumą, tobulinti įvairias meninių darbelių atlikimo technikas, ieškoti naujų raiškos formų, lavinti estetinį suvokimą.
  • skatinti ugdytinius laisvai reikšti savo idėjas, kūrybos procese patirti gerų emocijų, skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą.

III. DALYVIAI

 1. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai ir mokytojai.

 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA

        

 1. Virtualios parodos dalyviai įvairia technika (piešimas, spaudavimas, aplikavimas ir ) kuria norimų dydžių ir formų darbelius, atitinkančius parodos „Skara rudenėliui“ temą.
 2. Veiklas, gautą rezultatą fotografuoja ir nuo 2022 m. spalio 5 d. iki lapkričio 12 d. talpina į sukurtą uždarą Facebook grupę „SKARA RUDENĖLIUI“.
 3. Įkeldami nuotrauką, viršuje parašome ugdymo įstaigos pavadinimą, autoriaus vardą ir amžių, (grupės pavadinimą), mokytojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.
 4. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai.
 5. Parodai pateikiamos kokybiškos darbų nuotraukos arba jų koliažai.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Parodos dalyviai, įkeldami kūrybinių darbų nuotraukas, patvirtina, kad yra jų autoriai ir sutinka su viešu šių nuotraukų platinimu,  
 2. Visiems parodos dalyviams socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje bus įteikti padėkos raštai bei dalyvių sąrašas.
 3. Kilus klausimams kreiptis tel. +37068224115  arba el. paštu naumiesčiodarzelis@gmail.com