Kvietimas dalyvauti atrankoje

ĮRAŠAI

          Kudirkos Naumiesčio gimnazija įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Gimnazijos tobulinimas per mokytojų kompetencijų plėtrą” ir kviečia gimnazijos meno/kultūros sričių mokytojus dalyvauti atrankoje, įgyvendinant 6 dienų trukmės darbo stebėjimo veiklas Prancūzijoje.

Darbo stebėjimo stažuotė numatoma 2024 m. kovo mėnesį. Stažuotės trukmė – tai 8 darbo dienos, iš kurių dvi skirtos kelionei. Veiklos bus patvirtintos Europass mobilumo dokumentais ir priimančiosios organizacijos sertifikatais.

Norinčius dalyvauti šiame projekte prašome užpildyti prašymą dalyvauti projekte bei stažuotės dalyvio atrankos anketą ir iki sausio 15 d. (imtinai) atsiųsti el. pašto adresu evenciuviene@gmail.com.

Atrankos kriterijai:

  1. Dalyvio motyvacija.
  2. Dalyvio indėlis į gimnazijos veiklą.
  3. Užsienio kalbos žinios.
  4. Komandinio darbo kompetencijos.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Visos kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos bus padengtos iš projekto lėšų.

Atranka bus vykdoma sausio 16 d.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į projekto koordinatorę Eriką Venciuvienę tiesiogiai, el. paštu evenciuviene@gmail.com arba tel. 860237364.