Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus – 2022“

Kartu mes galime daugiau!

Rugsėjo 29 dieną mūsų gimnazistai dalyvavo 9 – tajame solidarumo bėgime. Pirmiausia visi įsijungė į rėmėjų paieškas. Mokinių surinktos aukos yra reikšminga  parama vaikams, augantiems sunkumų patiriančiose šeimose, taip pat vaikams ir šeimoms, pabėgusioms nuo karo siaubo iš Ukrainos.

Norint pasiekti svajonę yra būtina valia ir didelės pastangos, tačiau nemažiau svarbu ir artimų žmonių palaikymas. Kai mus suvienija bendri tikslai, galime pasiekti aukščiausias kalnų viršūnes. Didžiausi mūsų rėmėjai buvo mūsų artimieji, klasių vadovai ir Daržininkų kaimo bendruomenė. Visiems jiems tariame nuoširdų AČIŪ.

Visos gimnazijos  klasės surinko 354, 47  eurus . Daugiausia paaukojo 7 klasės mokiniai  – 45,20  ir 6 klasės mokiniai – 45 eurus , 1 klasės mokiniai 35 eurus.

Daugiausiai Solidarumo kilometrų nubėgo šie mokiniai:

 1. Edvardas Prajara , I kl. –  20
 2. Gustas Šalvaitis, I kl. –  20
 3. Jokūbas Avgustaitis, 7 kl. – 20
 4. Gytis Prapuolenis, 7 kl. –  20
 5. Lukas Brazauskas, 6 kl. – 20
 6. Gustas Piliutis, 6 kl.      –   20
 7. Austėja Smelsoriūtė, 6 kl. – 20
 8. Matas Valaitis, 6 kl. –    20
 9. Kamilė Miščikaitytė, 7 kl. – 17
 10. Kamilė Abraitytė, 6 kl. – 15
 11. Vytautas Andziulis, 6 kl. –  15
 12. Danielius Avgustaitis, 5 kl. – 15
 13. Matas Naujokas, 5 kl.   –  15

Ačiū visiems bėgusiems ir žingsniavusiems, pagal išgales prisidėjusiems SOLIDARUMO bėgime 2022.  Juk geras darbas ypatingai mus džiugina ir užpildo širdį gėriu.

Danutė Balčiūnienė, mokytoja

Nuotraukos: Rimantas Abromas