Iš anksto dėkojame visiems už paramą

DĖMESIO!!!

 

Kviečiame pasinaudoti teise skirti 1,2% Gyventojų pajamų mokesčio dalies mūsų gimnazijai paremti.

  • Paramos gavėjams  galima skirti iki 1,2 proc. GPM ;
  • Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM .

Kaip skirti GPM (1,2; 0,6 proc.) paramą 2022 metais?

VMI informuoja, jog nuo šių metų prašymus skirti dalį sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) paramai galima teikti tik e. būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Tą padaryti lengvai ir paprastai gyventojams padės naujasis paramos vedlys.

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 2 d. per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą.

Kaip pateikti prašymą paramai skirti?

Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt

Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su e.parašu ar su VMI priemonėmis. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše:

Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną:

Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas:
I. Jei parama už 2021 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą.
II. Jei paramą už 2021 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“. Peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“.

Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“. Pasirinkus mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“. Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

Daugiau informacijos apie GPM dalies skyrimą paramai rasite VMI svetainėje. Konsultacijos mokesčių klausimais – telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777, taip pat galima pateikti paklausimą e.būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.

 

SVARBU!!!

Teikiant paramos deklaraciją, būtina kasmet pateikti  metinę pajamų deklaraciją GPM311, nes kitu atveju jūsų parama gimnazijai nebus teikiama.

 

Ačiū!

Vyriausia buhalterė Virginija Miliauskienė