Konkursas. Vinco Kudirkos pradžios mokyklai 90 metų

Mokslo šviesos spindulėlis manoma, kad jau nuo  XVII a. antrosios pusės galėjo šviesti, nes 1644 metais Vladislavove ( dabar Kudirkos Naumiestis) buvo įsteigtas basųjų karmelitų vienuolynas. Istorikas J. Totoraitis teigia, kad Žemaičių vyskupas J. Tiškevičius perduodamas karmelitams bažnyčią liepė ir mokyklą išlaikyti. Senosios miesto mokyklos istorija ilga ir sudėtinga.

1929 metais įsigalėjus pradinės mokyklos privalomam lankymui, mokinių, norinčių mokytis, buvo daug, o tuo metu esamos mokyklos patalpos buvo ankštos, namai seni, apleisti. Imta rūpintis naujos mokyklos statybos reikalais.

1930 metais sutinkant iškilmingai nešamą Vytauto Didžiojo paveikslą Naumiestyje buvo pašventinti ir mokyklos pamatai. Po dviejų metų 1932 metų rugsėjo pirmąją baigta statyti. Švietimo ministras K. Šakenis atidarė Naumiesčio Vinco Kudirkos pradžios mokyklą sakydamas, kad ,,…kokį auklėjimą duos pradžios mokykla, tokia bus ir visa tauta“.

Minėdami Vinco Kudirkos pradžios mokyklos 90 metų sukaktį skelbiame respublikinį dailiojo rašto ,, Mano motina davė man tai…“ konkursą pradinių ( 1- 4) klasių mokiniams, nes rašytojas pasižymėjo dailiu raštu.

Kviečiame pradinių klasių mokinius dalyvauti šiame konkurse. Linkime sėkmės!

Nuostatai pridedami.

                                                                Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,

                                                                bibliotekininkė Danutė Balčiūnienė