Sveikiname Kovo 11-osios proga

Mielieji,
     Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną pasitinkame su didžiausia padėka ir pagarba Sąjūdžio kartai, visiems, kovojusiems ir tikėjusiems laisva Lietuva ir jos žmonėmis.
     Nepalaužiama drąsa visam pasauliui parodėme, ko verti yra lietuviai. Nepalaužiama vienybe – kiek daug pasiekti galime dirbdami nuosekliai, ir svarbiausia – išvien.
     Kartu puoselėkime mūsų visų kuriamą Lietuvą!