5 laida

Klasės vadovas Petras Nariūnas

 

Austinaitytė Teresė
Balčiūnaitė Ona
Balsevičiūtė Liudvika
Grinevičius Algirdas
Ledas Ipolitas
Legota Sigitas
Orentaitė Birutė
Vaitiekaitis Valentinas
Vilkaitė Irena
Žagenevičiūtė Astrida