14 laida

Klasės vadovė Zina Kriščiūnaitė

 

Ambrazaitytė Juzė
Daugėla Juozas
Gaudinskas Stasys
Grinevičiūtė Gailina
Išganaitytė Rasa
Kičas Aloyzas
Krikštolaitytė Marija
Kromerytė Dalia
Kurauskaitė Irena
Lebedys Ramūnas
Legotaitė Birutė
Matulaitytė Regina
Mekšriūnas Vytas
Meškevičiūtė Genė
Mykolaitytė Zita
Mykolaitis Zigmas
Mureikaitė Nijolė
Navickaitė Danutė
Palionis Juozas
Pečiulytė Irena
Pikžirnytė Irena
Rudaitytė Roma
Sadauskas Romas
Štrimaitytė Genė
Vaišnoraitė Algė
Valaitytė Genė
Vasiliauskaitė Julė
Vikšraitytė Rasa
Žirlytė Ona