15 laida

Klasės vadovė Birutė Grikietienė
Klasės vadovas Juozas Dielkus

 

11a
Briaukaitė Česlova
Daubaraitė Rūta
Diržinskaitė Violeta
Grigaitis Kazimieras
Grigaitytė Vidmanta
Ivanauskaitė Janė
Jankauskas Antanas
Juodaitytė Aldona
Kašiubaitis Benius
Lokytė Lilija
Marcinkevičius Vytautas
Naujokaitytė Joana
Perliubaitė Romutė
Prapuolenis Vytas
Sakalauskaitė Julija
Šaknaitis Vincas
Šarkauskaitė Ona
Tamašauskaitė Teresė
Teresevičaitė Teresė
Venskaitė Teresė
Vyšniauskas Česlovas
Zinkevičius Juozas

 

11b
Bagdonavičiūtė Dalia
Daubaras Vytautas
Didžbalis Algis
Dirvelis Jonas
Geležiūnaitė Birutė
Grygelis Remigijus
Jakaitis Juozas
Janušauskas Jonas
Kėvelaitytė Birutė
Matulaitytė Birutė
Matulaitis Vytautas
Mickevičiūtė Nijolė
Nemunaitytė Genė
Raudonaitis Benius
Sadauskas Algis
Štrimaitytė Danutė
Valatkaitytė Genė
Valatkaitytė Monika
Varnelytė Genė
Vasilčikaitė Rūta
Zinkevičius Jonas
Žemaitytė Stefa
Žukaitytė Danguolė