19 laida

Klasės vadovė Virve Sutt
Klasės vadovas Gediminas Treideris

 

11a
Daukša Kęstutis
Elsteris Albinas
Inkrata Gediminas
Grigaitytė Liucija
Gudaitytė Audronė
Gudeliūnaitė Eugenija
Kriščiūnaitė Janina
Kudirkaitė Giedrė
Kuncaitis Algimantas
Matijošaitis Zigmas
Mykolaitytė Regina
Mureikaitė Danutė
Mureikaitė Onutė
Naujavičiūtė Aldona
Navickaitė Marija
Puodžiukaitytė Viktorija
Puodžiukaitytė Zinaida
Riestys Jonas
Rutkauskaitė Genovaitė
Rūgys Kęstutis
Sutkaitytė Elena
Šližauskaitė Zina
Švelnys Raimondas
Ūsaitė Dalia
Valceraitytė Nijolė
Vasiliauskas Juozas
Vencius Jonas
Zubrickaitė Viktorija

11b
Bagdonavičiūtė Birutė
Būdininkaitė Danutė
Čepaitis Andriejus
Dekerytė Romualda
Demenius Vytautas
Domeikaitė Elena
Giedraitis Albinas
Girdauskas Gracijus
Gliosaitė Aida
Grigaitytė Irena
Gudaitis Gediminas
Gurgždytė Nijolė
Išganaitis Algimantas
Kalusevičius Gediminas
Karsokaitė Violeta
Kažemėkaitė Regina
Lietuvininkaitė Stasė
Lukšys Raimundas
Matulaitytė Teresė
Matijošaitytė Birutė
Simanaitytė Vidmanta
Sruoginytė Zina
Stanaitis Stasys
Stanaitis Zigmas
Stankevičiūtė Irena
Steponaitis Benjaminas
Valaitytė Onutė
Zinkevičiūtė Zita