23 laida

Klasės vadovė Marija Albavičiūtė
Klasės vadovė Ala Kirilova

 

11a
Alkimavičius Gediminas
Bagdonavičius Jonas
Balnius Arvydas
Balnytė Zita
Baltrušaitytė Eugenija
Čeplevičiūtė Irena
Damijonaitytė Gailina
Dielkus Jonas
Gaisrys Virginijus
Geležiūnaitė Virginija
Gudelevičius Romas
Kriukaitė Danutė
Margelytė Roma
Montvila Česlovas
Motiejaitis Romualdas
Rutelytė Rūta
Siaurusaitytė Birutė
Stelmokaitė Rūta
Steponavičiūtė Dalia
Šukytė Lilija
Vaitiekaitytė Rūta
Valaitytė Virginija
Venskaitis Vidmantas
Žulius Romas

 

11b
Adomaitytė Danutė
Bagdonavičius Kęstutis
Baltrušaitytė Rūta
Bergerytė Irena
Bielskus Jonas
Blekaitytė Lilija
Blikertas Rimas
Diržinskas Gracijus
Jasaitytė Teresė
Juodaitytė Algina
Kavaliūnaitė Rūta
Nemunaitytė Ona
Pečiulytė Laimutė
Rastupkevičiūtė Marytė
Rekešiūtė Roma
Šermukšnytė Laima
Šiaulaitytė Danguolė
Štrimaitis Gediminas
Šuopys Algirdas
Tutlytė Regina
Žemaitis Petras