29 laida

Klasės vadovas Algimantas Damijonaitis
Klasės vadovas Povilas Piešina
Klasės vadovė Birutė Martinkevičiūtė

 

11a
Abraitytė Nijolė
Bagdonavičiūtė Nijolė
Belevičiūtė Audronė
Bergeris Vaidotas
Brazauskaitė Audronė
Čižeikaitė Rima
Dovidaitytė Regina
Foršterytė Rūta
Grigaitis Arūnas
Karpavičiūtė Virginija
Klimaitytė Laima
Krogertaitė Virginija
Krištaponis Vidas
Lozoraitytė Rasa
Lukoševičiūtė Ona
Lukšytė Rima
Mačiulaitytė Rūta
Mauza Rimgaudas
Misevičius Algirdas
Mockaitytė Daiva
Mozūraitytė Rasa
Navickaitė Margarita
Orintas Rimas
Šukaitytė Vida
Šuopytė Laima
Ulinskaitė Vitalija

 

11b
Bacevičius Saulius
Baltrušaitytė Laimutė
Birbilaitė Vilija
Bosevičius Algis
Damijonaitytė Virginija
Durneikaitė Rūta
Endzelis Jonas
Iliuškaitė Vilija
Jurkonytė Vida
Juškaitytė Rima
Kašiubaitė Liucija
Kružikaitė Dalė
Misevičiūtė Rita
Mitkus Antanas
Necelytė Dalė
Nemuraitė Vilija
Piečaitytė Jūratė
Piešina Mindaugas
Stankevičiūtė Laima
Strimaitytė Rasutė
Ulinskaitė Genovaitė
Undraitis Vidmantas
Urbantaitė Rūta
Venslovaitytė Vilijata
Žaganevičius Robertas
Žemaitytė Janina

 

11c
Čeplevičiūtė Virginija
Gudaitis Vidmantas
Endriukaitytė Gailina
Jankauskaitė Zina
Kasperavičiūtė Ilona
Kėvelaitytė Virginija
Kriukaitytė Zita
Lenkaitytė Rimutė
Litvinaitė Vilija
Liubinas Laimutis
Mačiulaitytė Zigma
Matijošaitytė Vilija
Misiūnaitė Dalė
Perliubaitė Dalė
Pikžirnis Valdas
Pušinaitytė Vidmanta
Stankaitis Jonas
Šližauskaitė Vitalija
Štrimaitytė Birutė
Žvingilas Justinas
Žvirblytė Lilija