31 laida

Klasės vadovė Natalija Manikienė
Klasės vadovė Vidmanta Venciuvienė

11a
Andriuškevičiūtė Loreta
Bacevičius Aurelijus
Benekeraitis Arūnas
Bosevičius Keistutis
Diržiūtė Eglė
Jakevičius Alvydas
Jasulevičiūtė Rita
Jurkšaitis Raimundas
Kemežaitė Danguolė
Lažauninkaitė Vilija
Manikaitė Danutė
Mardosa Antanas
Mekšraitytė Livija
Misevičiūtė Jūratė
Nikliauzaitė Virginija
Okunis Vilius
Raškauskaitė Rimanta
Reinys Rimas
Stepulaitytė Zina
Trimaitis Povilas
Valaitis Mindaugas

 

11b
Armonaitė Lijana
Bracaitė Raselė
Danikauskas Gintautas
Dolerytė Rūta
Gudelevičius Kęstutis
Kalusevičiūtė Vilija
Kybartas Almantas
Kučiauskaitė Regina
Laurinaitytė Rima
Ližaitytė Aldona
Maliauskaitė Violita
Mykolaitis Gintautas
Morkevičius Rimas
Siaurusevičius Mindaugas
Stadelninkaitė Audronė
Staugaitis Raimondas
Štrimaitytė Danguolė
Šukaitis Valius
Toliušytė Vilija
Undraitytė Aldona
Vaivada Gintaras
Venslovaitytė Vilija