31 laida

Klasės vadovė Jadzė Plečkaitienė
Klasės vadovė Aldona Danilevičienė

 

11a
Abraityte Danutė
Adomaitytė Dangyra
Andriukaitytė Rūta
Apanavičius Vytautas
Bosevičiūtė Rūta
Brazaitytė Algina
Čeplevičius Ramūnas
Dulaitis Jonas
Karpavičiūtė Alė
Kerutis Gedeminas
Klastaitis Laimutis
Kraiučiūnaitė Danguolė
Kuncaitytė Rasa
Lenkaitis Valdas
Lozoraitytė Vida
Martinkevičiūtė Danguolė
Mitkus Alvydas
Ralickaitė Rinolda
Rimkevičiūtė Rasa
Serbentaitė Jolanta
Staneikaitė vida
Šareikaitė Marytė
Šipailaitė Laima
Valuckas Valdas
Žvingilas Stasys

 

11b
Abraitis Vidmantas
Andriukevičius Raimondas
Astrauskas Ričardas
Bacevičiūtė Deimantė
Brazaitis Vidmantas
Danilevičiūtė Lina
Dekerytė Laima
Gerdžiūtė Nijolė
Grigorian Svetlana
Gudaitytė Vilija
Jucaitis Artūras
Kemeža Vidas
Kreizaitė Vaiva
Kuraitytė Alma
Mačiulaitis Arūnas
Prapuolenytė Rasa
Pužauskaitė Ilona
Rudaitytė Danguolė
Rudaitytė Ilona
Sakalauskaitė Vilija
Šmuilytė Jolanta
Tautkevičius Gintaras
Venslovaitytė Rūta
Vikšraitytė Virginija
Zenkevičiūtė Virginija