Šiemet jau 32 kartą šventėme Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas priėmė Nepriklausomybės Atkūrimo aktą, kuris mus išvadavo iš okupanto rankų ir atvėrė kelią į laisvą Nepriklausomą Lietuvos valstybę – demokratišką šalį, kurią kiekvienas galime kurti savo darbais ir idėjomis. Šįmet ši šventė Lietuvoje  kitokia:  dar pilnesnė laisvės, vienybės, susitelkimo ir ryžto. Mokinių rengtame Kovo 11-osios minėjime – koncerte dalyvavo ir Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, kuris ne tik pasveikino visą gimnazijos bendruomenę, bet ir akcentavo, kad  šių metų Nepriklausomybės atkūrimo diena sužibo naujomis spalvomis, nes švęsdami savo Laisvės šventę galime šokti ir dainuoti, kai tuo tarpu visai netoli mūsų ji kasdien aplaistoma krauju ir ašaromis. „Branginkim vienybę ir pagarbą žmogui su visomis jo prigimtinėmis teisėmis, nes tai yra mūsų atkurtos valstybės – Laisvės namų – pagrindas ir pamatas“, –  linkėjo gerbiamas Meras  ir įteikė mums dovaną – Sūduvos krašto vėliavą. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Adomavičienė