Tarptautinė Erasmus+ projekto patirtis Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijoje

     Gyvenant XXI amžiuje, kuomet pasaulis ,,pasiekiamas ranka”, ugdant darbuotojų profesines kompetencijas, labai svarbu dalyvauti mobilumo vizituose ir turėti galimybę patirčių pasisemti svetur.

     2024m. kovo 18-23 dienomis Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytojos Evelina Karpavičienė, Edita Legotienė, Sigita Žaganevičienė bei Erika Venciuvienė  dalyvavo  Erasmus+ mobilumo projekto „Gimnazijos tobulinimas per mokytojų kompetencijų plėtrą“ Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000122015  darbo stebėjimo išvykoje Paryžiuje, Prancūzijoje.

     Vizitas Prancūzijoje buvo labai intensyvus bei darbingas. Darbo stebėjimo veiklų metu buvo lankomasi Prancūzijos mokyklose, mokslo centruose ir kitose švietimo institucijose, bendraujama su besimokančiaisiais tose įstaigose, stebimi praktinio mokymo užsiėmimai. Priėmusios organizacijos Eurl Aristote direktorė, Sorbonos universiteto dėstytoja dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė supažindino su Prancūzijos švietimo sistema,  mokymo programomis, inovatyviais mokymo metodais, pristatė bendrojo  ir technologinio lavinimo licėjų bei profesinio mokymo licėjų panašumus ir skirtumus.

     Projekto metu buvo aplankyta Emile Zola mokykla, kurioje mokytojos Celine Gruel ir Catherine Jouaen pristatė institucinės pedagogikos metodiką, taikomą darbe. Mokykla turi savus įstatymus, klasės taisykles, savo valiutą, leidžia mokyklos laikraštį, turi Gutenbergo spaustuvę. Tokie institucinės pedagogikos elementai kaip klasės taryba, ,,kas naujo” ar ,,kas gerai/negerai’ aptarimai padeda mažinti patyčias, kuria nehierarchinį mokinio/mokytojo bendravimo modelį. Lankėmės viešbučių ir restoranų profesiniame licėjuje “Lycee Belliard”, jame stebėjome mokytojų bei mokinių darbo technikas su šokoladu, šokolado glazūra, susipažinome su charizmatiškuoju Pascal Leproust, Prancūzijos duonos kepimo konkurso laimėtoju bei šio licėjaus mokytoju, kuris dar yra ir skulptorius bei dailininkas. Savo užsiėmimų metu jis mokinius moko suderinti meną, kūrybą ir kepimą. Aplankėme “Turbulences” įstaigą, kurioje stebėjome, kaip ugdomi vaikai autistai. Jie ne tik mokomi siuvimo, dainavimo, maketavimo su grafinėmis programomis, afišų gamybos, piešimo, grojimo įvairiais instrumentais, akrobatikos, šokio, bet sudaromos sąlygos jiems vėliau ten ir įsidarbinti. Nemenką įspūdį paliko vizitas Henri Bergson licėjuje, kuriame didelis dėmesys skiriamas palankios mokymuisi aplinkos kūrimui. Ši įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su Luvro muziejumi, jame vedamos pamokos. Tikima, jog mokymasis netradicinėje aplinkoje, meno kūrinių pripildytose erdvėse, mokinius motyvuoja, skatina jų kūrybiškumą, tarpusavio bendradarbiavimą, ugdo pažinimo, komunikacijos kompetencijas. Aplankėme Main a la pate, Prancūzijos mokslo akademijos įkurtą centrą, skirtą kelti mokytojų kvalifikaciją, mokyti sudominti mokinius tiksliaisiais mokomaisiais dalykais, į pagalbą pasitelkiant taikomosios dailės elementus, muziką bei kitas meno sritis. Šio centro vadovas pristatė Marie Curie chemijos pradžiamokslio pamokų ciklo ,,lagaminą” pradinukams.

     Kadangi vizitas vyko kultūros ir meno sostinėje Paryžiuje, nepraleidome progos aplankyti Versalio rūmų, Eifelio bokšto, Luvro muziejaus, Triumfo arkos, Eliziejaus laukų bei kitų lankytinų vietų.

     Džiaugiamės, kad vizito metu vykdyta veikla atitiko mūsų poreikius ir lūkesčius, kad mūsų pastangos pamatyti, išmokti ir visa tai pritaikyti tolesnėje profesinėje veikloje buvo gerai įvertintos mus priėmusios įstaigos išduotais sertifikatais bei Europass pažymėjimais.

     Mobilumo projektai – tai puiki galimybė profesinių kompetencijų plėtrai bei švietimo įstaigų tobulinimui.

          Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos mokytoja, Erasmus+ projekto mobilumo koordinatorė Erika Venciuvienė